Polityka jakości

 

Przewodnim celem  NZOZ „Justynka” Gabinet Rehabilitacji  jest świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej i środowiskowej  na wysokim, specjalistycznym poziomie, zapewniając  pacjentom a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki  leczenia  i pracy.

Chcąc zapewnić najwyższą jakość świadczonych  usług medycznych  NZOZ „Justynka” zobowiązuje się do :

  • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi, realizowanych usług  medycznych ,
  • stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników, nadzorowania ryzyka i szans,
  • dbanie o dobry wizerunek przychodni  i promowanie jej na zewnątrz,
  • doskonalenie organizacji poprzez zapewnienie właściwej komunikacji, rozłożenie odpowiedzialności i określenie uprawnień,
  • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015.

 

Właściciel  NZOZ „Justynka” Gabinet Rehabilitacji  zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów  i środków niezbędnych do realizacji tej polityki.